inwestycja ze środków budżetu Państwa

Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że szkoła otrzymała środki z budżetu państwa
na realizację zadania : „Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę, z rozbudową istniejących budynków Szkół Artystycznych w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły zakłada zakres prac, który będzie obejmował dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej do potrzeb szkoły wraz z likwidacją barier architektonicznych. W dobudowanym szklanym łączniku utworzonym między Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Szkolnej 5, a Szkołą Muzyczną, której siedziba ma znajdować się przy ul. Warszawskiej 18 zlokalizowana będzie planowana Galeria Szkolna. Ponadto wyremontowany budynek Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych poprzez utworzenie nowoczesnych pracowni projektowych, malarskich i rzeźby oraz sal lekcyjnych podniesie prestiż i standardy szkoły.
Projekt zakłada rozbudowę Szkoły w latach 2021 2023. Inwestycja przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kulturalnoedukacyjnym. Zakłada zniwelowanie barier architektonicznych, co przyczyni się do aktywizacji uczniów niepełnosprawnych i umożliwi integrację oraz wyrówna szanse w dostępie do kształcenia artystycznego.

Całkowita wartość zadania 12 700 237,00 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                                                                                           Małgorzata Broniarek

Skip to content