kalendarz roku szkolnego1.

 Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2022

2.  Zebrania z rodzicami klas I – IV. Wybory Rady Rodziców (wychowawcy klas). 14 września 2022
3. „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”. 13 października 2022
4.  Zebrania z rodzicami (wszyscy nauczyciele) –poinformowanie o ocenach   proponowanych na I semestr. 16 listopada 2022

5.

 Wystawienie ocen za I semestr klas I – IV. 22 grudnia 2022

6.

 Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2022

7.

 Studniówka.

styczeń – luty 2023

8.

 Ferie zimowe. 30.01 – 12.02. 2023

9.

 Zebranie dla rodziców klas I – IV – podsumowanie I semestru.

5 stycznia 2023

10.

 Dzień otwarty dla rodziców klas I-III(wszyscy nauczyciele).

 Zebranie z rodzicami klasy IV – propozycje ocen końcoworocznych.

15 marca 2023

11.

 Wiosenna przerwa świąteczna.

06-11kwietnia 2023

12.

 Wystawienie ocen w klasie IV. 14 kwietnia 2023

13.

 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie IV. 14 kwietnia 2023

14.

 Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły. 15 kwietnia 2023

15.

 Egzaminy Dyplomowe. 21-22 kwietnia 2023

16.

 Uroczyste zakończenie nauki uczniów klasy IV. 28 kwietnia 2023

17.

 Egzamin maturalny.

początek 4 maja 2023

18.

 Zebranie z rodzicami klas I – IV – propozycje ocen końcoworocznych. 17 maja 2023

19.

 Przyjmowanie wniosków od kandydatów

 do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

od 4 maja – do 31 maja

2023

20.

 Egzaminy wstępne. 31.05 – 02.06. 2023

21.

 Wystawianie ocen kl.IVPP. do 07 czerwca 2023

22.

 Plener malarski kl.IVPP. 12 – 16.06 – 2023

23.

 Wystawienie ocen klas I – III.

do 16 czerwca 2023

24.

 Plener miejski malarsko – rysunkowy  klas I-IVPP.

20 – 22 czerwca 2023

25.

 Zakończenie roku szkolnego klas I – IVPP.

23 czerwca 2023

     
     
 

Semestry roku szkolnego 2022/2023

Klasy I – IVPP

I semestr – 01.09. – 22.12.2022

II semestr – 02.01. – 23.06.2023

 
 

Klasa IVPG

I semestr – 01.09. – 22.12.2022

II semestr – 02.01. – 23.06.2022

 

 
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

20 – 21 kwiecień 2023 – egzaminy dyplomowe

04,05,08 maja 2023 – egzaminy maturalne

31.05 – 02.06. 2022 – egzaminy wstępne

 
 

Dodatkowe dni wolne po odpracowaniu:

31.10.2022 – 22.10.2023 – wyjście do kina

02.05.2023 – 15.04.2023– Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów

09.06.2023 – 03.06.2023 – Dzień Sportu Szkolnego

 
 

Zebrania z rodzicami

klasy I-IV (wychowawcy) – 14 września 2022

klasy I-IV (wszyscy nauczyciele) – 16 listopada 2022

klasy I-IV (wszyscy nauczyciele) – 15 marca 2023

klasy I-IV (wszyscy nauczyciele) – 17 maja 2023

 
 


 
     
     

.

Skip to content