kalendarz roku szkolnego1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021

2.

Plener malarsko-rysunkowy klas I-III Barlinecki Ośrodek Kultury.

6 września –

1 października 2021

3.  Zebrania z rodzicami klas I – IV. Wybory Rady Rodziców (wychowawcy klas). 17 września 2021
4. „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”. 14 października 2021

5.

Dzień otwarty dla rodziców (wszyscy nauczyciele). 22 października 2021

6.

Zebrania z rodzicami (wszyscy nauczyciele) –poinformowanie o ocenach proponowanych na I semestr. 3 grudnia 2021

7.

Wystawienie ocen za I semestr klas I – IV.

22 – grudnia2021

8.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2021

9.

Zebranie dla rodziców klas I – IV – podsumowanie I semestru.

5 stycznia 2022

10.

Studniówka.

styczeń – luty 2022

11.

Ferie zimowe.

17 – 30 stycznia2022

12.

Dzień otwarty dla rodziców klas I-III(wszyscy nauczyciele).

Zebranie z rodzicami klasy IV – propozycje ocen końcoworocznych.

11 marca 2022

13.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14 – 19 kwietnia 2022

14.

Wystawienie ocen w klasie IV.

8 kwietnia 2022

15.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie IV.

8 kwietnia 2022

16.

Egzaminy Dyplomowe.

21-22 kwietnia 2022

17.

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły.

23 kwietnia 2022

18.

Uroczyste zakończenie nauki uczniów klasy IV.

29 kwietnia 2022

19.

Egzamin maturalny.

początek 4 maja 2022

20.

Zebranie z rodzicami klas I – III – propozycje ocen końcoworocznych.

20 maja 2022

21.

Przyjmowanie wniosków od kandydatów

do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznego.

od 4 maja – do 31 maja

2022

22.

Egzaminy wstępne.

1 – 3 czerwca 2022

23.

Wystawienie ocen klas I – III.

do 15 czerwca 2022

24.

Plener  miejski malarsko – rysunkowy  klas I-III.

20 – 23 czerwca 2022

25.

Zakończenie roku szkolnego klas I – III.

24 czerwca 2022

 
 

   

Semestry roku szkolnego 2021/2022

 

Klasy I – III

I semestr – 01.09. – 22.12.2021

II semestr – 03.01. – 24.06 2022

 

Klasa IV

I semestr – 01.09. – 22.12.2021

II semestr – 03.01. – 08.04. 2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

21 – 22 kwiecień 2022 – egzaminy dyplomowe,

04 – 06 maja 2022 – egzaminy maturalne,

01 – 03 czerwca 2022 – egzaminy wstępne.

 
 

Dodatkowe dni wolne po odpracowaniu:

12.11.2021 – 02.10.2021 – wyjście do kina

07.01.2022 – 11.12.2021

02.05.2022  – 23.04.2022 – Dzień Otwarty Szkoły

17.06.2022 – 11.06.2022 – Dzień Sportu Szkolnego

 
     
     
     
     
Skip to content