konkurs 2022/2023

konkurs dla ósmoklasistów 2023

maria konopnicka - bajki i wiersze - kolaż

Zapraszamy uczniów klas ósmych, do udziału w XVIII edycji naszego konkursu.
W tym roku należy z radością przeczytać  wiersze i bajki dla dzieci Marii Konopnickiej,
po czym zamienić je na obrazy w technice kolażu.

 

werdykt ubiegłorocznego konkursu 2022

KOLAŻ - BRZECHWA - ILUSTRACJA

Dwie równorzędne nagrody pierwsze w kolejności alfabetycznej otrzymują: 

Rozalia Weronika Miącz SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. – wstęp wolny do PLSP.

Adela Żurowska SP nr 13 w Gorzowie Wlkp. – wstęp wolny do PLSP

nauczyciel – pan Łukasz Karnacz.

Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymują:

Zuzanna Kluszczyk  SP w Lubniewicach – zwolnienie z egz. kompozycja przestrz. 

nauczyciel – pani Iwona Stelmach.

Anastasiia Nehovelova  Krostyszew Ukraina – zwolnienie z egz. kompozycja przestrz.

nauczyciel pani Olena Milushina

Trzy równorzędne nagrody trzecie otrzymują:

Jan Bajsarowicz  SP nr 15 w Gorzowie Wlkp.- zwolnienie z egz. rysunek

Zuzanna Kluszczyk SP w Lubniewicach – zwolnienie z egz. rysunek

nauczyciel pani Iwona Stelmach

Olga Kowalczuk  SP w Deszcznie

nauczyciel pani Jadwiga Meczkowska – Cieślak – zwolnienie z egz. malarstwo

Ponadto jury przyznało cztery wyróżnienia, otrzymują je:

Julia Izotow SP nr  20 w Gorzowie Wlkp. 

nauczyciel – pan Łukasz Karnacz.

Amelia Nowak MDK Gorzów

nauczyciel pani Małgorzata Całus – Jarno.

Amelia Stradało SP nr  4 w Gorzowie Wlkp.

nauczyciel pani Anna Kamińska.

Maja Szabat MDK Gorzów

nauczyciel pan Roman Łubiński.

oficjalne odczytanie werdyktu, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac 23.04. godz.10.00 podczas dnia otwarego

PROTOKÓŁ XVII EDYCJI 2022 KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

„ KOLAŻ – BRZECHWA – ILUSTRACJA „

Z przyjemnością informujemy, że na nasz konkurs wpłynęło  w tym roku 59 prac od 33 autorów.

W dniu 14.04. 2022 jury w składzie;

Beata Broniarek – nauczyciel przedm. projektowanie graficzne,

Juliusz Piechocki – nauczyciel przedm. rysunek i malarstwo – przewodniczący,

Leszek Jakubowski – nauczyciel przedm. podstawy projektowania – wicedyrektor,

Michał Krzaczkowski – nauczyciel przedm. projektowanie graficzne,

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.


Dwie równorzędne nagrody pierwsze w
kolejności alfabetycznej otrzymują: 

Rozalia Weronika Miącz SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. – wstęp wolny do PLSP.

Adela Żurowska SP nr 13 w Gorzowie Wlkp. – wstęp wolny do PLSP

nauczyciel – pan Łukasz Karnacz.


Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymują:

Zuzanna Kluszczyk  SP w Lubniewicach – zwolnienie z egz. kompozycja przestrz. 

nauczyciel – pani Iwona Stelmach.

Anastasiia Nehovelova  Krostyszew Ukraina – zwolnienie z egz. kompozycja przestrz.

nauczyciel pani Olena Milushina


Trzy równorzędne nagrody trzecie otrzymują:

Jan Bajsarowicz  SP nr 15 w Gorzowie Wlkp.- zwolnienie z egz. rysunek

Zuzanna Kluszczyk SP w Lubniewicach – zwolnienie z egz. rysunek

nauczyciel pani Iwona Stelmach

Olga Kowalczuk  SP w Deszcznie

nauczyciel pani Jadwiga Meczkowska – Cieślak – zwolnienie z egz. malarstwo


Ponadto jury przyznało cztery wyróżnienia, otrzymują je:

Julia Izotow SP nr  20 w Gorzowie Wlkp. 

nauczyciel – pan Łukasz Karnacz.

Amelia Nowak MDK Gorzów

nauczyciel pani Małgorzata Całus – Jarno.

Amelia Stradało SP nr  4 w Gorzowie Wlkp.

nauczyciel pani Anna Kamińska.

Maja Szabat MDK Gorzów

nauczyciel pan Roman Łubiński.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom.

Liczymy, że zobaczymy laureatów w gronie naszych uczniów.

Stwierdzamy również, że uczestnictwo w konkursie ( poza uczestnikami wskazanymi w werdykcie jury jako; wstęp wolny i zwolnionymi z części egzaminów ) nie ma wpływu na proces rekrutacyjny.

Prosimy obserwować naszą stronę. Tam dowiecie się państwo, w jakiej formie i kiedy odbędą się egzaminy wstępne oraz rekrutacja.

 

Skip to content