o szkole

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną
szkołą artystyczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawujący nadzór poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.
PLSP to szkoła z 28 letnią tradycją, szczycąca się 580 absolwentami.

Inauguracja szkoły odbyła się 1 września 1994 roku. Była ona zwieńczeniem starań i postulatów środowisk kulturalnych miasta. Misję zorganizowania PLSP władze miasta powierzyły  gorzowskiej malarce i animatorce ruchu artystycznego, pani Klarze Rawicz-Lipińskiej. 
Bazą szkoły stał się obiekt po byłym przedszkolu przy ulicy Bema 1.
Naukę w klasie pierwszej nowej szkoły rozpoczęło 31 uczniów. Obowiązek wychowawcy,
tego „historycznego” rocznika, przyjął  gorzowski rzeźbiarz Zbigniew Nawrocki. Nauczycielami
wiernymi naszej szkole, od początku do dziś, pozostają; pani Beata Broniarek, pan Jan Potocki
oraz sekretarz szkoły pani Danuta Kaźmierczak.
Ważnym zdarzeniem, integrującym zespół uczniów klasy pierwszej i grono pedagogiczne, stał się  plener malarski w Lubniewicach, zorganizowany w pierwszych tygodniach nauki, kontynuowany
potem corocznie w różnych miastach regionu.

Po romantycznym i pionierskim okresie, w którym co roku przybywała kolejna klasa, szkoła weszła
w stały obieg kulturalny i edukacyjny miasta; młodych plastyków widywano na plenerach miejskich, wystawach na placu katedralnym i bulwarze nadwarciańskim. Wernisaże odbywały się w miejskich galeriach a prace dyplomowe powstawały we współpracy z instytucjami miasta i gorzowskimi firmami.

Swoje kolejne jubileusze szkoła uświetniała dużymi wystawami;

– Dziesięć wystaw na dziesięciolecie,
– Wystawa w Bibliotece im. Z. Herberta na 15 lecie LP,
– Wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki ­- 20 lat LP.

26 lat istnienia to ewolucja i rewolucje. 

Kilkukrotnie zmieniała się nazwa szkoły; począwszy od Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych,
przez Liceum Plastyczne i Liceum Sztuk Plastycznych a skończywszy ponownie
na Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych.

Zmieniali się dyrektorzy; od pani Klary Rawicz-Lipińskiej przez panią Iwonę Głowacką 
i pana Jana Potockiego do obecnej pani dyrektor Małgorzaty Broniarek. 

Zmieniali się i przemijali nauczyciele, że wspomnimy nieżyjących;
panią Danutę Śleziak, pana Stefana Kowalskiego i panią dyrektor Klarę Rawicz-Lipińską.

Pięcioletni cykl nauczania zmienił się w czteroletni by ponownie stać się  pięcioletnim. 

Zmieniały się główne przedmioty zawodowe, specjalności i specjalizacje;
od Wystawiennictwa przez Reklamę wizualna do Projektowania graficznego. 

Zmieniła się siedziba szkoły; z naszej małej ukochanej i wspominanej z sentymentem-naBema1,
na wielką, przestronną,  jednak tylko chwilową – na Warszawskiej 18.
Wiemy już na pewno, że nową siedzibą szkoły, będzie w przyszłości, rozbudowywany w ramach Kwartału kultury, budynek  przy ul. Szkolnej. 

Zmienił się również organ prowadzący – od 1 stycznia 2020 jest nim Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 

Nigdy nie zmieniło się jednak to, że Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim pozostaje wierne swojej misji, edukacji artystycznej i wam – młodzi adepci sztuki.

Skip to content