samorząd uczniowski

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje wydarzenia i imprezy dla wszystkich uczniów, m.in. wyjazdy integracyjne, Halloween i spotkanie świąteczne. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu Uczniów.

Zarząd w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Michalina Krępeć kl. II 

Z-ca: Antonina Jura kl. III  

Sekretarz: Gabriela Bukowińska kl. III 

Opiekunka Samorządu:  Pani Dorota Pikuła

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022/2023.

Samorząd uczniowski wraz z całą społecznością PLSP w akcji na rzecz ukrainy

Skip to content