samorząd uczniowski

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje wydarzenia i imprezy dla wszystkich Uczniów, m.in. Otrzęsiny, Halloween i spotkanie świąteczne. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu Uczniów.

Zarząd:

Przewodnicząca: Alicja Krawiec kl. II

Z-ca: Julita Michalak kl. III g

Gabriela Bukowińska kl. II – koordynatorka współpracy

Wiktoria Zielińska kl. II g – sekretarz, koordynatorka

Opiekunka Samorządu:  Pani Dorota Pikuła

Samorząd uczniowski wraz z całą społecznością PLSP w akcji na rzecz ukrainy

Skip to content