tytuł zawodowy

Absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych otrzymują dyplom
z tytułem zawodowym PLASTYK i przystępują do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach.
Nauka w PLSP kończy się egzaminem dyplomowym ze specjalizacji  PROJEKTOWANIE GRAFICZNE oraz egzaminem z HISTORII SZTUKI. Dyplomanci prezentują również aneks artystyczny z rysunku, malarstwa lub rzeźby.

Wszystko to predestynuje ich do ubiegania się o indeksy na licznych uczelniach artystycznych; polskich i zagranicznych.

Nasi absolwenci są dziś między innymi: grafikami, architektami, fotografikami, animatorami filmowymi, konserwatorami zabytków, malarzami, rzeźbiarzami, projektantami przemysłowymi, projektantami zieleni, historykami sztuki, nauczycielami licealnymi i akademickimi.
Wykonują wiele zawodów związanych z kulturą i sztukami wizualnymi.

Skip to content