ważne terminy

.

wyniki rekrutacji

Do 11.07. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12.07. nastąpi ogłoszenie listy przyjętych do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Skip to content